Лична карта школе

  • Назив:                                                            “Станко Крстин”
  • Место:                                                           Радојево
  • Адреса:                                                         Карађорђева бр.8
  • Телефон:                                                       023/819-002
  • Факс:                                                            023/819-002
  • Е-маил школе:                                               skrstin@sezampro.rs
  • Матични број школе:                                    08120684
  • ПИБ:                                                             101595372
  • Школа основана:                                           1903. године.
  • Директор школе:                                          Тамара Баста

Историјат

Основна школа у Радојеву носи назив Станко Крстин и поред храма Светог Николе, најстарија је образовна институција у селу, као и у општини Нова Црња.

Основна школа „Станко Крстин“ налази се у Радојеву које припада општини Нова Црња. Село се налази у северном Банату, а удаљено је од Кикинде 45 км према истоку и 60 км од Зрењанина према северу. Име места се први пут помиње 1334. године као Петерда.

Насеље носи име Кларија све до 1947. године када постаје Радојево по народном хероју Радоју Дакићу.

Први подаци о постојању школе датирају из 18 века, тачније 1797. године. По том податку школа је једногодишња тривијална (славено-сербска) коју је издржавала црквена општина. Први учитељи су били попови, а први професионални учитељ био је Георгије Пандуровић. Он ради у Кларији од 1808. године па надаље.  До 1839. године документа су писана на латинском језику. Од тада па до 1918. године документација се води на мађарском, немачком и српском језику.

У периоду од 1918. године сва документа су на српском језику.

После I светског рата постојала је само једна школа, само на српком језику. У периоду од 1930. до 1945. године постојала је четворогодишња и шестогодишња школа. Након II светског рата 1947. године школа добија име Основна школа „Станко Крстин“ по омладинцу и члану СКОЈ-а Станку Крстину, стрељаном 6. септембра 1943. године у Бечкереку. Школска зграда се налазила некад у Карађорђевој улици, данашњем парку.

Била је склона паду и зато је морала бити срушена, а на плацу Карађорђеве 8. гради се нова школа са три учионице, зборницом и станом за управитеља школе.

Данас је Oсновна школа Станко Крстин организована као самостална Oсновна школа са статусом правног лица. У оквиру школе су и две предшколске групе (5-6 година и од 6-7 година).

Нова школа је изграђена углавном добровољним радом и солидарношћу мештана Радојева. 1958. година је веома значајна за село, а такође и за школу јер је стигла струја.

 

МИСИЈА ШКОЛЕ: Ми смо сеоска школа са малим бројем ученика, али тежимо ка интеграцији нових научно-културних достигнућа у школској пракси, реализујући задатке и активности које траже креативност и мотивишу. Школа усађује и негује новим генерацијама опште хумане вредности и заједништво у обиљу различитости, обогаћује новим позитивним вредностима кроз демократски прихваћена правила и отворен однос наставника, ученика и родитеља.

 

ВИЗИЈА ШКОЛЕ: Желимо школу која ће кроз партнерски однос наставника, ученика и родитеља, коришћењем савремених наставних метода, техника и средстава рада створити услове за свестран и правилан развој деце. Сваком ученику пружићемо одговарајући избор наставних и ваннаставних садржаја чиме ћемо задовољити њихове потребе, а локалној заједници ћемо омогућити да партиципира у раду школе. Унапредићемо постигнућа ученика и пружаћемо им подршку у процесу образовања и васпитања, стављајући акценат на подизање нивоа личних аспирација ученика и њихове мотивације за рад. Посебну пажњу ћемо посветити професионалном усмеравању ученика.