ОДЕЉЕНСКО СТАРЕШИНСТВО

ПРВИ РАЗРЕД – ЕМИЛИЈА ПУТНИК

ДРУГИ РАЗРЕД – БРАНИСЛАВ ЈОЊЕВ

ТРЕЋИ РАЗРЕД – РАЈКА ШУША
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД – ЛЕОНТИНА ЈОЊЕВ
ПЕТИ РАЗРЕД – МИЛЕНА РУДАН
ШЕСТИ РАЗРЕД – ГОРДАНА ЛИЧИНА
СЕДМИ РАЗРЕД – СТОЈАДИНКА СПАСИЋ
ОСМИ РАЗРЕД - АНА ТОШКОВ

Наставници предметне и разредне наставе:

 1. Ана Тошков - наставник српског језика
 2. Милена Рудан - наставник енглеског језика
 3. Александар Баста - наставник руског језика
 4. Бранислав Мишић - наставник ликовне културе
 5. Марко Бенке - наставник музичке културе
 6. Љубица Кајтез - наставник историје
 7. Данијела Богданов - наставник географије
 8. Гордана Личина - наставник математике и информатике и рачунарства
 9. Атила Видач - наставник физике
 10. Стојадинка Спасић - наставник биологије
 11. Јелена Жупунски - наставник хемије
 12. Биљана Бјелић - наставник техничког и информатичког образовања
 13. Маринко Марјановић- наставник физичког васпитања
 14. Миломир Јелић - наставник верске наставе
 15. Бранислав Јоњев - наставник разредне наставе
 16. Рајка Шуша - наставне разредне наставе
 17. Леонтина Јоњев - наставник разредне наставе
 18. Емилија Путник - наставник разредне наставе