ОДЕЉЕНСКО СТАРЕШИНСТВО

ПРВИ РАЗРЕД – РАЈКА ШУША

ДРУГИ РАЗРЕД – ЛЕОНТИНА ЈОЊЕВ

ТРЕЋИ РАЗРЕД – ЕМИЛИЈА ПУТНИК
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД – БРАНИСЛАВ ЈОЊЕВ
ПЕТИ РАЗРЕД – СТОЈАДИНКА СПАСИЋ
ШЕСТИ РАЗРЕД – ЉИЉАНА НИКИЋ
СЕДМИ РАЗРЕД – МИЛЕНА РУДАН
ОСМИ РАЗРЕД - ГОРДАНА ЛИЧИНА

Наставници предметне и разредне наставе:

 1. Љиљана Никић - наставник српског језика
 2. Милена Рудан - наставник енглеског језика
 3. Тамара Баста - наставник руског језика
 4. Бранислав Мишић - наставник ликовне културе
 5. Марко Бенке - наставник музичке културе
 6. Љубица Кајтез - наставник историје
 7. Данијела Богданов - наставник географије
 8. Гордана Личина - наставник математике и информатике и рачунарства
 9. Тијана Левнајић - наставник физике
 10. Стојадинка Спасић - наставник биологије
 11. Јелена Жупунски - наставник хемије
 12. Биљана Бјелић - наставник техничког и информатичког образовања
 13. Борис Кнежевић - наставник физичког васпитања
 14. Миломир Јелић - наставник верске наставе
 15. Емилија Путник - наставник разредне наставе
 16. Бранислав Јоњев - наставник разредне наставе
 17. Рајка Шуша - наставне разредне наставе
 18. Леонтина Јоњев - наставник разредне наставе